Tusen Takk
Köszönjük

Vi ynskjer, med dette, å takke dykk alle for fine dagar saman i Oslo. På vegne av Alexander Arian ynskjer vi også å takke for all kjærleiken og alle dei flotte gåvene han har motteke.

De har gjeve oss eit minne for livet, og vi er sikre på at også Alexander Arian vil sjå tilbake på denne dåpshelga med glede når han vert gamal nok.

Vi ser fram til å møte dykk att ved neste korsveg.


Venleg helsing,
Katalin og Brynjar... og Alexander Arian